Nawigacja

Rozkład dnia

Co robimy w przedszkolu?

6.45 -8.45    schodzenie się  dzieci, kontakty  indywidualne  z wychowankami i rodzicami, zabawy wg inwencji dzieci, w kącikach tematycznych;  praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; gry dydaktyczne, prace porządkowe; zabawy ruchowe, dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne; zajęcia dodatkowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne; ćwiczenia poranne;

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.45- 9.00      czynności samoobsługowe; przygotowanie do śniadania

9.00-9.20       śniadanie; doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego  spożywania posiłku.

9.20 -9.30      zabiegi higieniczne, przygotowanie się do zajęć

9.30-10.00     zajęcia edukacyjno-wychowawcze, zabawy dydaktyczne, ruchowe,  tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe

10.00- 10.10  przerwa między zajęciami, zabiegi higieniczne; zabawy ruchowe

10.10-10.40   zajęcia edukacyjno-wychowawcze, dydaktyczne z dominacją działalności ruchowej, plastycznej, muzycznej, wycieczki; zabawy dydaktyczne, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe;

10.40-12.00   zabawy dowolne w sali, kontakty indywidualne z dziećmi, zabawy na powietrzu

12.00.12.15   zabiegi higieniczne oraz przygotowanie do obiadu

12.15-12.30.  obiad; ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami; pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywiania się

12.30- 13.45  relaksacja; zabawy i gry kierowane przez nauczycielkę; zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno-techniczne; praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym; praca z dzieckiem zdolnym; zabawy dowolne w sali, obserwacja dzieci, zabawy  na placu zabaw.

13.45-15.45       rozchodzenie się dzieci, zabawy dowolne i kierowane przez nauczycielkę; zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu; prace porządkowe.

Wiadomości

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach Przedszkole Samorządowe w Wieliczkach
    ul. Lipowa 10
    19-404 Wieliczki
  • 87 521 41 50

Galeria zdjęć